mua gì cũng có

Dụng cụ nối mi

Lông mi

Lông mi giả

60.000

Dụng cụ nối mi

Mi đính đá

160.000

Dụng cụ nối mi

Đế dán line mi

120.000

Dụng cụ nối mi

Lông mi dẹp

140.000

Dụng cụ nối mi

Mi màu 16 Line

145.000160.000

Dụng cụ nối mi

Lông mi mềm 16 Line

120.000140.000

Dụng cụ nối mi

Lông mi bóng 16 Line

120.000140.000

Resin Art

1.050.000

Resin Art

Lót ly

450.000
2.300.000
3.800.000
2.250.000
2.050.000

Resin Art

Resin Art Cá 3D

1.600.000

Vải áo dài

Vải áo dài

Vải áo dài BP 1203

240.000

Vải áo dài

Vải áo dài AD 30181

240.000

Vải áo dài

Vải áo dài TQ 3613

240.000

Vải áo dài

Vải áo dài MH 3264

240.000

Vải áo dài

Vải áo dài AD 20443

240.000

SẢN PHẨM MỚI

Lông mi

Lông mi giả

60.000

Dụng cụ nối mi

Mi đính đá

160.000

Dụng cụ nối mi

Đế dán line mi

120.000

Dụng cụ nối mi

Lông mi dẹp

140.000

Dụng cụ nối mi

Mi màu 16 Line

145.000160.000

Dụng cụ nối mi

Lông mi mềm 16 Line

120.000140.000

Dụng cụ nối mi

Lông mi bóng 16 Line

120.000140.000