Đế đặt đèn cầy

2.300.000

Đế đặt đèn cầy bằng chất liệu epoxy resin.

Kích thước 12x30x3cm.

Danh mục: