Đèn mặt trăng

2.300.000

Đèn trang trí nội thất. Đèn mặt trăng sáng lắp lánh. Chất liệu Epoxy resin.

Danh mục: