Đèn Ngủ Quả Thông

2.800.000

Đèn ngủ quả thông có tuyết rơi tuyệt đẹp. Đèn ngủ được thiết kế phối từ gỗ và quả thông tạo không gian giống những ngày tháng mùa đông.

Đèn ngủ Epoxy Resin nghệ thuật kết hợp phôi gỗ và trái thông hoàn thiện bằng keo Epoxy đổ trong suốt, sẽ có bọt khí 1 ít trong đó, liên kết với đế bằng gỗ thông đã sấy, có gắn chuôi cắm 5.5mm và công tắc On/Off.
Kích thước (7 x 14 x 21cm)

Danh mục: