Đồng hồ khúc cây

2.250.000

Đồng hồ khúc cây có nhũ, kim trôi, 36cm. Chất liệu Epoxy Resin.

Danh mục: