Tổ Chim

2.650.000

Tổ chim phát sáng nhiều màu bằng chất liệu epoxy resin.

Danh mục: