Tượng phật Epoxy Resin

2.350.000

Tượng phật nhỏ

Kích thước: 7x7x20cm.

Danh mục: