Tượng phật xanh biển

2.350.000

Tượng phật xanh biển

Chất liệu: Epoxy Resin.

Kích thước: 7x7x20cm.

Danh mục: