Vệ sinh lông mi

250.000

Bộ ba dung dịch vệ sinh lông mi extension được sử dụng thường xuyên để giữ độ mượt, bóng và sạch cho chất lượng hàng mi nối, rửa kĩ những bụi bẩn vướng trên mi mỗi ngày.